สารพันปัญหาเกี่ยวกับสายอากาศ

หัวข้อ

(1/1)

[1] สงสัยเกี่ยวกับโฟลเด็ด ไดโพน 8-16-32 ห่วงครับ

[2] มาทำสายอากาศ LAZY-H ย่าน 144-146 MHz กัน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version